Zorgen PvdD om toezicht op onver­doofde slacht in tijden van corona


Spoed­vragen Wassenberg over controles NVWA tijdens Offer­feest

29 juli 2020

De Partij voor de Dieren heeft bij de minister aangedrongen op uitbreiding van de handhavingscapaciteit van de NVWA tijdens het Offerfeest aankomend weekend. De partij maakt zich ernstige zorgen over de controles nu door de coronacrisis de toezichthouders met extra protocollen te maken hebben, terwijl tegelijk het aantal slachtingen dit jaar zal toenemen omdat meer mensen het Offerfeest in Nederland vieren. Kamerlid Frank Wassenberg heeft spoedvragen gesteld.

“De onverdoofde slacht is onaanvaardbaar en moet zo snel mogelijk verboden worden. De Partij voor de Dieren heeft daarvoor opnieuw een wetsvoorstel ingediend. Tot dat verbod gerealiseerd is, is het belangrijk dat de afspraken die gemaakt zijn, namelijk dat een dier maximaal 40 seconden bij bewustzijn mag zijn nadat de hals is doorgesneden, ook nageleefd worden. Bij het Offerfeest in 2019 moesten veel dieren op aanwijzing van de NVWA worden nabedwelmd, omdat zij na 40 seconden nog bij bewustzijn waren. Dat geeft aan hoe belangrijk adequaat toezicht is, zodat de lijdensweg van de dieren niet nóg langer wordt”, zegt Wassenberg.

Twee slachterijen die in eerste instantie hun protocollen niet op orde hadden, mogen na overleg met de NVWA nu tóch open voor het Offerfeest. Volgens de NVWA is afgesproken dat zij alleen verdoofd zullen slachten. Meteen daarop liet een slachthuis in Harderwijk al weten ”gewoon onverdoofd” te gaan slachten. Wassenberg heeft in aanvullende vragen de minister om uitleg gevraagd: zijn er afspraken gemaakt met slachthuizen over onverdoofde slacht, welke afspraken zijn dat, hoe wordt naleving hiervan gecontroleerd en welke straffen er staan op het niet nakomen van de afspraken?

Het PvdD-Kamerlid wil verder onder meer van de minister weten of zij een plan van aanpak heeft voorbereid om de stijging van het aantal slachtingen goed op te vangen, nu meer mensen het Offerfeest in Nederland vieren wegens reisbeperkingen. “Zijn er voldoende NVWA-toezichthouders en KDS-keuringsmedewerkers beschikbaar om adequaat toe te zien op de onverdoofde slacht van een groter aantal dieren?”, vraagt Wassenberg. “Sinds 2014 is het aantal handhavers in de mobiele toezichtteams gehalveerd, terwijl dat aantal juist zou toe moeten nemen. Om het dierenleed tijdens de slacht in te perken, maar ook om illegale slachtplaatsen op te sporen en ongezonde situaties zoals het uitdelen van ongekoelde karkassen aan te pakken”, licht Wassenberg toe. Eerder gaf de minister aan dat de Europese voedselveiligheidsregels ernstig in het gedrang zijn bij de uitgifte van de karkassen.

Achtergrond
In 2011 stemde een overgrote meerderheid van de Tweede Kamer voor het wetsvoorstel van Marianne Thieme om de onverdoofde slacht te verbieden. Het voorstel werd daarna verworpen door de Eerste Kamer. In 2018 diende de Partij voor de Dieren opnieuw een voorstel in om de onverdoofde slacht te verbieden. Dit voorstel is schriftelijk al in behandeling genomen door de Tweede Kamer. Het debat volgt naar verwachting eind 2020/begin 2021.


Meer lezen?

Lees hier de eerste set Kamervragen van Wassenberg over het toezicht tijdens het Offerfeest.
Lees hier de aanvullende vragen over onduidelijkheid over de gemaakte afspraken tussen twee slachthuizen en de NVWA.
Lees hier meer over het wetsvoorstel van de PvdD, hier over onze reactie op het advies van Raad van State en hier over de start van de schriftelijke behandeling.

Gerelateerd nieuws

'Onacceptabel dat frauderende slachthuizen vrijuit gaan door geklungel NVWA'

De Partij voor de Dieren heeft de ministers Schouten (Landbouw) en Grapperhaus (Justitie) aan de tand gevoeld over het gestaa...

Lees verder

Dieren in de wei moeten beter beschermd worden tegen hittestress

De Partij voor de Dieren heeft landbouwminister Schouten vragen gesteld over het gebrek aan schaduw in weilanden waar dieren ...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief