Verklein veestapel voor mens, dier en milieu


19 januari 2015

Het kabinet kiest voor verdere groei van de veestapel, ondanks de schadelijke effecten op dierenwelzijn, voedselveiligheid, natuur en milieu. Marianne Thieme liet woensdag in het Tweede Kamerdebat over de bio-industrie weten dat inkrimping van de Nederlandse veestapel de enige oplossing voor deze problemen is.

De Nederlandse veehouderij houdt het grootste aantal dieren per oppervlakte ter wereld. Deze dieren leven op elkaar gepropt in stallen zonder daglicht. Door hoge stress en lage weerstand worden ze ziek. Zieke dieren en zoönosen vormen een risico voor de volksgezondheid. Ook heeft de 4.000 kilo mest die de veehouderij per Nederlander produceert een zeer schadelijke effect op de natuur en het milieu.

Geen megastallen en 70% minder dieren
Staatssecretaris Dijksma wil de veehouderij de gelegenheid geven om nog verder te groeien. Via symptoombestrijding probeert ze tevergeefs de schadelijke effecten van de bio-industrie te verminderen. De Partij voor de Dieren wil de problemen bij de bron aanpakken. Er moet een verbod komen op de bouw van megastallen en de veestapel moet met minstens 70% inkrimpen.

Dierziektencrises, milieuvervuiling, aantasting van de natuur en misstanden op het gebied van dierenwelzijn hebben al lang bewezen dat het systeem van de vee-industrie onhoudbaar is”, aldus Marianne Thieme.

Marktfalen
Het kabinet moet ingrijpen in de wijze waarop de bio-industrie dieren behandelt. Het ligt niet voor de hand het welzijn van dieren nog langer over te laten aan de markt. Het huidige beleid faalt en zal herzien moeten worden. Zo is in 2007 met de varkenssector afgesproken dat per 1 januari 2015 er geen enkele big meer onverdoofd gecastreerd zou worden. Die afspraak is niet nagekomen. Integendeel, slachthuizen geven op dit moment zelfs boetes als er vlees van ongecastreerde biggen wordt aangeleverd. Zo zijn er nog talloze voorbeelden te vinden van een falende markt en ondeugdelijke zelfregulering. Marianne Thieme heeft het kabinet via moties (1, 2) opgeroepen om in te grijpen!

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief