Motie Thieme: onderzoek naar inkrimping van de veestapel


14 januari 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de omvang van de Nederlandse veestapel consequenties heeft voor het behalen van nationale en Europese natuur- en milieudoelstellingen,

verzoekt de regering onderzoek te laten uitvoeren naar hoe inkrimping van de veestapel kan bijdragen aan het verbeteren van de Nederlandse positie ten aanzien van nationale en Europese natuur- en milieudoelstellingen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme


Status

Ingediend

Voor

Tegen