Motie Thieme: verbod op castreren van varkens


14 januari 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de afspraak om uiterlijk 1 januari 2015 te stoppen met het castreren van varkens niet nagekomen wordt,

verzoekt de regering het castreren van varkens per 1 januari 2016 te verbieden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme


Status

Ingediend

Voor

Tegen