Aanpak ener­gie­ver­spilling open­staande winkel­deuren


17 januari 2015

Het kabinet gaat in gesprek met winkeliers om de grootschalige energieverspilling door openstaande winkeldeuren aan te pakken. Minister Kamp zegde dat deze week toe na een motie van de Partij voor de Dieren. Veel winkels houden hun deuren tijdens openingstijden standaard open, ook in de winter. Daarmee stoken veel winkeliers voor de straat. Als zij kiezen voor systemen waarbij de deuren dichtgaan als er geen klanten in- of uitlopen, kunnen ze maar liefst 40% besparen op energie. Dat is winst voor de portemonnee én het klimaat.

Esther Ouwehand diende de motie in tijdens het debat over het Energieakkoord. Het kabinet doet volgens het Kamerlid veel te weinig om het Nederlandse energieverbruik te verduurzamen. Energiebesparing is daarbij cruciaal. Ouwehand hekelt de veel te magere ambities voor het isoleren van woningen, maar ook de energieverspilling door de gewoonte om winkeldeuren ook in de winter wagenwijd open te houden. "Er is niet meer voor nodig dan het gezond verstand volgen. Als je thuis de kachel aanzet, zet je toch ook je deur niet open?".

De verontwaardiging onder winkelend publiek over de winterse energieverspilling is al lange tijd hoorbaar en heeft geleid tot verschillende initiatieven en experimenten op lokaal en landelijk niveau. Veel winkeliers hebben hierop positief gereageerd. Ondanks dat proeven hebben getoond dat het sluiten van de deuren geen impact heeft op het winkelbezoek, zijn veel winkeliers toch nog huiverig om de laatste stap te zetten. Op aandringen van de Partij voor de Dieren gaat minister Kamp hier nu met de winkeliers over in gesprek.

Ouwehand: “Terwijl mensen in Groningen moeten vrezen voor hun veiligheid als gevolg van de gaswinning, wordt veel van dat gas onnodig opgestookt. Onverteerbaar. Het kabinet moet echt werk maken van energiebesparing. Bij winkels ligt de winst voor het oprapen: deuren dicht als je stookt zorgt niet voor klantverlies, maar wel voor forse besparing op de energierekening en winst voor het klimaat."

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief