Steun de bijen, niet de giflobby


Schouten moet beleid bijsturen door motie PvdD

21 mei 2019

Het kabinet moet haar koers in Europa ten aanzien van landbouwgif radicaal wijzigen. De Tweede Kamer heeft een motie van de Partij voor de Dieren aangenomen, die landbouwminister Schouten dwingt de bijen en hommels beter te beschermen. In plaats van aanhoudend pleiten voor versoepeling van de tests van pesticiden, zoals Nederland de afgelopen zes jaar heeft gedaan, moet Schouten binnen Europa zich nu juist gaan inzetten voor een strengere beoordeling van landbouwgif.

Op dit moment worden er nog altijd stoffen op de Europese markt toegelaten waarvan vaststaat dat deze zeer risicovol zijn voor bijen en hommels. Dit komt omdat bij de beoordeling van de risico’s van landbouwgif een sterk verouderd model uit 2001 wordt gebruikt. Dit terwijl het veelvuldig gebruik van schadelijk landbouwgif één van de belangrijkste oorzaken is van de alarmerende bijensterfte.

In 2013 werd een nieuw beoordelingsmodel gepresenteerd ontwikkeld door wetenschappers van de Europese autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA): de Beeguidance of het bijenrichtsnoer, dat de risico’s wél beter in kaart brengt. Dit richtsnoer is zes jaar later nog altijd niet ingevoerd.

Ouwehand: “Al die jaren is er in geheime Europese overleggen gesteggeld over het bijenrichtsnoer. Mede onder druk van lobbyisten is het voorstel door vertegenwoordigers van de Europese lidstaten stap voor stap uitgekleed en uitgehold, om er maar voor te zorgen dat zoveel mogelijk middelen op de markt blijven.”

Dankzij een publicatie van Follow the Money, is onlangs bekend geworden dat Nederland al die jaren één van de dwarsliggende lidstaten was. Met argumenten gelijk aan die van de giflobbyisten, werd al die tijd ingezet op versoepeling van de eisen. Nu deze motie van de Partij voor de Dieren is aangenomen, zal Nederland haar inzet in Europa moeten veranderen en moeten pleiten voor het dit jaar nog invoeren van het bijenrichtsnoer als geheel, zoals dit in 2013 is ontwikkeld.

Nederland moet zich bovendien gaan verzetten tegen voorstellen van de Europese Commissie voor automatisch verlengingen van schadelijke stoffen. Ook die motie werd aangenomen in de Tweede Kamer. Ouwehand: “De Europese Commissie omzeilt voortdurend bestaande wetten voor de veiligheid van mens en dier. De Kamer verzet zich hiermee tegen het op de markt houden van stoffen die een grote bedreiging vormen voor de biodiversiteit, in het bijzonder bijen en hommels, of die slecht zijn voor de gezondheid van de mens. En de minister moet dat vanaf nu ook gaan doen in Europa.”

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren brengt grenzen aan luchtvaart stap dichterbij

Het luchtvaartdebat is definitief gekanteld. De Partij voor de Dieren pleit al jaren voor het respecteren van strikte grenzen...

Lees verder

Stop met megaleningen voor Oekraïense plofkippengigant MHP

Een Europese megalening voor de Oekraïense plofkippengigant MHP is waarschijnlijk van de baan. Ook voor toekomstige kredieten...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief