Motie Ouwehand over het aanscherpen en inwer­king­treden van het bijen­richt­snoer


14 mei 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de Europese methoden voor de beoordeling van pesticiden belangrijke risico’s voor (wilde, solitaire) bijen en hommels buiten beschouwing laten, waardoor er allerlei middelen zijn toegelaten die zeer schadelijk zijn,

constaterende, dat de Kamer diverse moties aannam om de voor bijen zeer giftige pesticiden van de markt te halen,

verzoekt de regering zich in te zetten voor de benodigde aanscherping, en dus voor inwerkingtreding van het bijenrichtsnoer als geheel, inclusief de tests op het gebied van chronische toxiciteit en de gevolgen voor solitaire bijen en hommels, uiterlijk eind 2019,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Aangenomen

Voor

PVV, FVD, D66, PvdA, PvdD, 50PLUS, DENK, GL, SP

Tegen

CDA, CU, VVD, SGP

Lees onze andere moties

Motie Ouwehand over het niet automatisch verlengen van schadelijke stoffen

Lees verder

Motie Wassenberg/Graus over hoeveel geld de overheid jaarlijks besteedt aan onderzoek met proefdieren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer