Motie Ouwehand over het niet auto­ma­tisch verlengen van scha­de­lijke stoffen


14 mei 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Europese Commissie voortdurend de toelating van een groot aantal pesticiden automatisch wil verlengen, terwijl de voorgeschreven wetenschappelijke veiligheidstoets niet heeft plaatsgevonden met alle risico’s van dien voor bestuivers en andere dieren en de gezondheid van mensen,

constaterende dat de Kamer zich op diverse momenten heeft uitgesproken tegen het op de markt houden van stoffen waarvan bekend is dat ze een grote bedreiging vormen voor de biodiversiteit (in het bijzonder bijen en hommels) of zijn aangemerkt als giftig voor de voortplanting en hormoonverstorend, en dat ook het Europees parlement een resolutie heeft aangenomen die zegt dat het automatisch verlengen van werkzame stoffen die kankerverwekkend, mutageen en giftig voor de voortplanting zijn, onmiddellijk moet stoppen;

constaterende, dat de Europese Commissie met deze automatische verlengingen zonder veiligheidstoets, bestaande wetten voor de veiligheid van mens en dier omzeilt,

verzoekt de regering, voortaan tegen voorstellen van de Europese Commissie te stemmen voor de automatische verlenging van toelatingen van stoffen waarvan bekend is dat ze een grote bedreiging vormen voor de biodiversiteit (in het bijzonder bijen en hommels) of die kankerverwekkend, mutageen, hormoonverstorend en/of giftig voor de voortplanting zijn.

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Aangenomen

Voor

PVV, FVD, D66, PvdA, PvdD, 50PLUS, DENK, GL, SP

Tegen

CDA, CU, VVD, SGP

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Wassenberg c.s. over criteria op basis waarvan vrachtschepen de toegang tot de zuidelijke route verleend of ontzegd kan worden

Lees verder

Motie Ouwehand over het aanscherpen en inwerkingtreden van het bijenrichtsnoer

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer