Stem water­beheer niet af op landbouw maar op natuur


Kamer­vragen over droogte en ernstige gevolgen voor natuur­ge­bieden en drink­water

14 augustus 2020

De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over de droogte in Nederland en de ernstige gevolgen voor de natuur en drinkwatervoorziening. Kamerleden Frank Wassenberg en Eva van Esch hebben vragen gesteld aan de ministeries van LNV en I&W. “De droogte in ons land is een politieke keuze omdat waterbeheer in de eerste plaats wordt afgestemd op de landbouw. Hoogste tijd dat het kabinet kiest voor een beleid dat de belangen van onze natuur en ons drinkwater boven die van de intensieve veehouderij plaatst”, zegt Wassenberg.

Om met hun tractoren en andere zware landbouwmachines de velden op te rijden willen boeren dat de grond kurkdroog is. Daarom verlagen Waterschappen kunstmatig de waterstand. Bovendien voeren boeren in het natte voorjaar honderden miljoenen kuub water af. In droge zomers pompen ze juist grote hoeveelheden (grond)water en oppervlaktewater op om te beregenen. Dit leidt tot nog lagere grondwaterstanden en verdere verdroging.
Diverse drinkwaterleveranciers kampen al met tekorten. De directeur van Brabant Water heeft Brabantse boeren opgeroepen om gewassen overdag niet meer te beregenen. “Een terechte oproep”, zegt Van Esch. “Het kabinet moet maatregelen nemen om in tijden van grote droogte het overdag besproeien van gewassen te verbieden.”

De gevolgen van de droogte voor de natuur zijn zichtbaar groot. “De omvangrijke intensieve landbouw bij natuurgebieden, zoals dat rondom Deurne, heeft de verdroging van het gebied verergerd. Dat vergrootte de intensiteit van de recente natuurbranden en bemoeilijkte het blussen”, geeft Wassenberg als voorbeeld. “De verdroging speelt ook een rol bij de slechte staat van meerdere Natura 2000-gebieden, bij de teruglopende biodiversiteit in ons land en de zorgelijke stand van de weidevogels”, noemt hij nog enkele ernstige problemen voor de natuur.

Stikstofcrisis
Het tegengaan van verdroging in Natura 2000-gebieden wordt genoemd als één van de langetermijnmaatregelen in de aanpak van de stikstofcrisis. Van Esch: “Dat betekent dus dat we niet langer de grondwaterstand kunstmatige laag kunnen houden ten behoeve van de landbouw. Zeker niet rondom natte natuur. Provincies en waterschappen moeten dit meenemen in hun aanpak van de stikstofcrisis en het kabinet zal daar goed toezicht op moeten houden, want de afgelopen decennia heeft het gedecentraliseerde beleid flink gefaald.”

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

'Ontmoedig onnodige pretvluchten naar risicogebieden'

Het kabinet moet meer doen om vliegreizen naar risicogebieden te ontmoedigen. Een voorstel van de Partij voor de Dieren dat o...

Lees verder

Stevige actie nodig in strijd tegen de plastic soep

Partij voor de Dieren vindt dat het kabinet veel meer moet doen om plastic vervuiling zo snel mogelijk te verminderen. “De aa...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief