Kamer behandelt initi­a­tiefnota plezier­jacht


11 juni 2015

De Tweede Kamer behandelt donderdag en maandag de initiatiefnota van Marianne Thieme over het stoppen van de plezierjacht. In de nota van de Partij voor de Dieren staat het voorstel om het voor het plezier doden van wilde eend, haas, konijn, fazant en houtduif zo snel mogelijk te beëindigen door de vrije jacht op deze soorten te sluiten. De Partij voor de Dieren wil dat er zo snel mogelijk een einde komt aan jagen zonder noodzaak, louter voor het recreatieve genoegen van de jager.

De Tweede Kamer behandelt donderdag 11 juni en maandag 15 juni de initiatiefnota van Marianne Thieme (Partij voor de Dieren) over de sluiting van de jacht. De initiatiefnota omvat twee voorstellen: het sluiten van de jacht op vijf diersoorten en het verankeren van een verbod op de plezierjacht in de wet. Hazen, fazanten, wilde eenden, konijnen en houtduiven mogen nu nog vrij worden bejaagd zonder dat daar enige noodzaak voor is. Andere diersoorten mogen alleen afgeschoten worden in het kader van beheer- en schadebestrijding.

De Partij voor de Dieren wijst de hobbyjacht af en wil dat de intrinsieke waarde en bescherming van in het wild levende dieren het uitgangspunt wordt van beleid. Plezierjacht is niet meer van deze tijd. Dat vinden ook de meeste Nederlanders. Uit onderzoek blijkt dat slechts 3% van de Nederlanders plezier een acceptabele reden vindt voor de jacht, terwijl 72% van de bevolking vindt dat jagen als hobby verboden zou moeten worden.

Ook is er geen politiek draagvlak voor het handhaven van de plezierjacht. Voorafgaand aan de Tweede Kamerverkiezingen van 2012 bleek uit de Groene Kieswijzer dat naast de Partij voor de Dieren ook VVD, CDA, PvdA, SP, D66, GroenLinks en de ChristenUnie de plezierjacht afwijzen. De PVV nam niet deel aan de Groene Kieswijzer maar heeft bij eerdere gelegenheden al aangegeven de plezierjacht af te wijzen. Als de verkiezingsbeloften gehouden worden, dan zijn de vijf diersoorten voortaan kogelvrij, in plaats van vogelvrij. Ook staatssecretaris van Economische Zaken Sharon Dijksma geeft in haar reactie op de initiatiefnota aan “Met het lid Thieme ben ik het eens dat het doden van dieren louter voor het genoegen van een jager, zonder maatschappelijke noodzaak niet acceptabel is”. Omdat de plezierjacht in het regeerakkoord niet genoemd wordt, is er sprake van een vrije kwestie. Algemeen wordt aangenomen dat de sleutel voor het verbod ligt bij de Partij van de Arbeid die in haar verkiezingsprogramma met nadruk beloofd heeft de plezierjacht af te schaffen.

Marianne Thieme: “Plezierjacht veroorzaakt elk jaar opnieuw veel onnodig leed bij dieren. Om te voorkomen dat dat volgend jachtseizoen nog steeds is toegestaan, is er nu een wettelijk verbod nodig.

Gerelateerd nieuws

Kamer: hormoonverstoorders wel zo snel mogelijk van de markt

De Kamer wil dat hormoonverstorende stoffen zo snel mogelijk van de markt worden gehaald. Een motie van de Partij voor de Die...

Lees verder

PvdD dient 27 amendementen in op nieuwe natuurwet

Vandaag gaat de Tweede Kamer de tweede termijn in van de behandeling van de initiatiefnota van Marianne Thieme die als doel h...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief