Partij voor de Dieren wil falend beleid lucht­kwa­liteit aanpakken


27 januari 2023

Wat de Partij voor de Dieren betreft, is het tijd om de luchtkwaliteit in Nederland drastisch te verbeteren. Het gaat nu zo slecht met de Nederlandse lucht dat duizenden mensen er ziek van worden. Daarom heeft PvdD-Kamerlid Eva van Esch hierover een debat aangevraagd. “Het is tijd voor een andere koers”, aldus Van Esch.

Jaarlijks krijgen 6000 kinderen astma door luchtvervuiling. Voor deze kinderen is het niet vanzelfsprekend om te sporten, spelen of naar school te gaan. Van Esch: “Dat is het gevolg van beleid dat wél kijkt naar de belangen van de economie en niet naar die van mens en milieu.”

Nederland voldoet al sinds 2005 niet aan de Europese norm voor fijnstof. En het huidige beleid heeft sinds 2015 nauwelijks gezondheidswinst opgeleverd. Mede vanwege de slechte luchtkwaliteit is Nederland dan ook gekelderd naar de 37e plek van de Kinderrechten-index. “Het Europese voorstel is al slap en dat wil de staatssecretaris verder afzwakken”, vertelt Van Esch.

De Partij voor de Dieren wil dat Nederland uiterlijk in 2030 voldoet aan de veel strengere luchtkwaliteitsnormen die zijn opgesteld door de World Health Organization (WHO). Twee van de maatregelen die hiervoer genomen moeten worden, zijn het uitfaseren van houtstook in woningen en het inkrimpen van de veestapel voor een betere luchtkwaliteit.

Van Esch heeft de volgende moties ingediend: