Bijdrage Van Esch aan debat over de lucht­kwa­liteit in Nederland


26 januari 2023

Jaarlijks krijgen 6000 kinderen astma door luchtvervuiling. Nederland is daarmee de trieste koploper in Europa.

Wat voor andere kinderen logisch is, zoals sporten, spelen of naar school gaan, is dat vaak niet voor een kind met astma.

Ook voor Mees, van 11, betekent het hebben van astma dat hij niet overal aan kan meedoen.

En Sem, van 9, heeft vanwege zijn astma al dertig keer in het ziekenhuis gelegen.

Kinderen liggen daar letterlijk aan de beademing, omdat ze ziek zijn door ongezonde lucht.

Dat is het gevolg van beleid dat wél kijkt naar de belangen van de economie en niet naar die van mens en milieu.

Het is ook dit beleid dat ons laat kelderen naar plek 37 van de Kinderrechten-index.

En het zijn partijen als de VVD, CDA , PVV en D66 die dit falende beleid prima vinden. Dat de staatssecretaris totaal geen actie onderneemt om de luchtkwaliteit te verbeteren, wordt consequent door deze partijen gesteund.

Nederland voldoet al sinds 2005 niet aan de norm voor fijnstof.

En TNO liet zien dat het huidige beleid sinds 2015 nauwelijks gezondheidswinst heeft opgeleverd.

We lopen dus al jaren achter. Reden genoeg om de luchtkwaliteit in Nederland drastisch te gaan verbeteren.

Maar niet voor deze staatssecretaris, want zij blijft vasthouden aan het vrijwillige en niet juridisch bindende Schone Luchtfietserij Akkoord en wil in ieder geval voor eind 2023 geen nieuwe maatregelen.

Wat ze wel wil is het al slappe Europese voorstel verder afzwakken.

De staatssecretaris is, door geen actie te nemen, ervoor verantwoordelijk dat burgers dus in een slechte luchtkwaliteit blijven leven, met alle gezondheidsschade van dien.

Voorzitter, wat de Partij voor de Dieren betreft voldoet Nederland uiterlijk in 2030 aan de WHO-normen voor luchtkwaliteit.

Houtstook is de grootste bron van fijnstof en maatregelen tegen houtstook zijn volgens het PBL verreweg het meest effectief om de blootstelling aan fijnstof en roet te verminderen.

De staatssecretaris heeft ons al afgelopen maart(!) een brief belooft met extra maatregelen tegen houtstook.

Schandalig dat we die nog steeds niet hebben.

Daarom zal ik in de tweede termijn een motie indienen over het uitfaseren van houtstook in woningen.

Dan de luchtkwaliteit rond veehouderijen.

Waarom zijn daar de normoverschrijdingen van fijnstof toegenomen, terwijl we toch juist met een stikstofaanpak bezig zijn?

Van de ministers op LNV mogen veehouders vanwege stikstof ook verplaatsen; weg van natuurgebieden en dus dichter bij woonkernen.

Deelt de staatssecretaris dat dat onacceptabel is omdat het de gezondheidsproblemen van omwonenden alleen maar verergert?

Hoe gaat de staatssecretaris dat voorkomen?

En tot slot, voorzitter, welke extra maatregelen neemt de staatssecretaris tegen de uitstoot van ultrafijnstof?

Want die discussie kwam op gang omdat de luchtvaart veel ultrafijnstof uitstoot.

Maar terwijl de sector jarenlang kon doorgroeien deed het kabinet weinig anders dan onderzoek op onderzoek stapelen.

Terwijl de Boeings over de woonwijken vliegen zet het kabinet in op elektrische taxi’s op Schiphol.

Het is illustratief voor hoe serieus het kabinet luchtvervuiling neemt.

Wat de Partij voor de Dieren betreft is het tijd voor een andere koers.

Interessant voor jou

Bijdrage Teunissen aan debat over excuses voor het Nederlandse slavernijverleden

Lees verder

Bijdrage Van Esch aan debat over externe veiligheid

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer