Motie Van Esch over een tijdpad voor het uitfa­seren van houtstook in woningen


26 januari 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat houtstook veel milieuvervuiling en gezondheidsschade veroorzaakt,

overwegende dat maatregelen tegen houtstook in woningen volgens het PBL verreweg het meest effectief zijn om de blootstelling van Nederlanders aan fijnstof en roet te verminderen,

verzoekt de regering om houtstook in woningen uit te faseren en hiertoe vóór het meireces een tijdspad te presenteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Esch


Status

Verworpen

Voor

Den Haan, Volt, BIJ1, PvdA, PvdD, GL

Tegen

FVD, CDA, PVV, D66, VVD, CU, SP, SGP, DENK, Gündoğan, BBB, Van Haga, Omtzigt, JA21