Motie Van Esch/Vestering over bij de stik­stofaanpak een verbe­terde lucht­kwa­liteit garan­deren


26 januari 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het aantal normoverschrijdingen van fijnstof (PM10) rond intensieve veehouderijen in 2021 is toegenomen, wat volgens het RIVM wordt geassocieerd met een vergroot risico op acute hartinfarcten en het krijgen van een beroerte,

constaterende dat in de huidige stikstofaanpak, het verplaatsen van veehouderijen naar grotere afstanden van natuurgebieden, als één van de oplossingen wordt gezien,

overwegende dat het risico reëel is dat die veehouderijen dan dichterbij woonkernen terechtkomen, met alle risico’s voor de luchtkwaliteit en gezondheid van omwonenden van dien,

verzoekt de regering bij de stikstofaanpak ook een verbeterde luchtkwaliteit te garanderen en geen belastinggeld te steken in het verplaatsen van veehouderijen,

en gaat over tot de orde van de dag,

Van Esch
Vestering


Status

Verworpen

Voor

Gündoğan, Den Haan, Volt, BIJ1, PvdD

Tegen

FVD, CDA, PVV, D66, PvdA, VVD, CU, SP, SGP, GL, DENK, Omtzigt, JA21, BBB, Van Haga

Lees onze andere moties

Motie Wassenberg/Vestering over zich in Europa actief verzetten tegen het toestaan van diertransporten naar derde landen

Lees verder

Motie Van Esch over een tijdpad voor het uitfaseren van houtstook in woningen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer