Pak fraude met dier­aan­tallen aan


Stik­stof­uit­stoot hoger dan verwacht vanwege sjoe­me­lende veehouders

11 september 2020


Veehouders blijken in werkelijkheid vaak meer dieren te houden en dus meer stikstof uit te stoten dan waar de overheid vanuit gaat. Kamerlid Frank Wassenberg stelt hierover vragen aan minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. “De minister moet deze cijfers op orde hebben en de controle intensiveren. Op deze manier is natuurbescherming een illusie,” vindt Wassenberg.

Veehouders moeten zelf doorgeven aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) hoeveel dieren ze hebben. Het is aantrekkelijk om minder dieren door te geven, want dan hoeft de boer minder dierproductierechten te kopen. In gemeenten met een hoge stikstofuitstoot blijken de getallen die aan de RVO worden doorgegeven ongeveer de helft te zijn van het aantal dieren waarvoor lokaal vergunningen zijn afgegeven. Deskundigen noemen het in De Groene Amsterdammer[1] onwaarschijnlijk dat de doorgegeven cijfers kloppen: tenzij veehouders grote aantallen stallen leeg laten staan, worden er veel meer dieren gehouden dan aangenomen.

“Dit verbaast me niks. Van toezicht op de veehouderij is amper sprake”, zegt Wassenberg. “Een boer waartegen geen verdenkingen zijn, hoeft maar ééns in de dertig tot vijftig jaar een inspecteur van de NVWA op het erf te verwachten. Frauderen wordt daardoor erg gemakkelijk gemaakt.”

Eerder vonden de onderzoeksjournalisten al dat een derde van de onderzochte veehouders méér stikstof uitstoot dan is toegestaan in hun natuurvergunning. “Ook dit controleert de overheid niet,” zegt Wassenberg. “De gemeente wijst naar de verantwoordelijkheid van de provincie en die wijst vervolgens naar de RVO, de NVWA of de Omgevingsdienst. Uiteindelijk heeft niemand het complete overzicht: hoeveel dieren zijn er daadwerkelijk? Hoeveel uitstoot veroorzaken die? En past dat allemaal binnen de vergunningen? Niemand kan het zeggen.”

De Partij voor de Dieren vindt dat minister Schouten, als verantwoordelijke voor de natuurkwaliteit, deze cijfers centraal geregistreerd en op orde zou moeten hebben. “Het is onbestaanbaar dat de minister in de huidige stikstofcrisis nog steeds uitgaat van papieren werkelijkheden en niet weet hoeveel vervuiling er daadwerkelijk plaatsvindt,” aldus Wassenberg.

Lees de Kamervragen hier.

[1] https://www.groene.nl/artikel/...