‘Inge­perkt gebruik’ van bijengif imida­cloprid beschermt water niet


PvdD pleit voor volledig verbod, ook in kassen

7 september 2020

Ondanks een gedeeltelijk verbod op het bijengif imidacloprid, werden in 2019 op alle meetpunten van het waterschap Delfland de normen overschreden. Kamerlid Frank Wassenberg vraagt minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hoe het mogelijk is dat dit gif, dat bijensterfte veroorzaakt, nog steeds wordt aangetroffen in het water.

Hoewel het gebruik van imidacloprid op open velden verboden is, is het in kassen nog wel toegestaan, omdat het gesloten systeem van een kas zou verhinderen dat het gif in het milieu terechtkomt. Imidacloprid is een middel uit de groep neonicotinoïden: omstreden insectenbestrijdingsmiddelen die in verband worden gebracht met bijensterfte en daarom deels verboden zijn. In het Westland, tussen deze kassen, komt het gif in alle onderzochte sloten voor. “Zo wordt het waterleven, maar ook insecten en uiteindelijk vogels nog steeds blootgesteld aan dit gif,” zegt Wassenberg.

Wassenberg refereert daarbij naar recent onderzoek uit de Verenigde Staten, dat aantoont dat het gebruik van landbouwgif in de groep neonicotinoïden niet alleen sterfte onder insecten veroorzaakt, maar ook onder vogels. “In Europa is het gebruik van een deel van die stoffen dan wel ingeperkt, maar kennelijk komt het gif nog steeds in het milieu voor. En zijn dieren dus niet beschermd,” aldus Wassenberg.

Bovendien zijn er ook nog vergelijkbare neonicotinoïden die in Europa wel gewoon zijn toegestaan. Wassenberg vraagt de minister of die stoffen bij toelating zijn getest op de schadelijkheid voor beschermde vogels. Zo niet, dan moet de minister daar snel werk van maken. “Als alle stoffen vóór toelating op een goede manier getoetst zouden worden op de schadelijkheid voor insecten en vogels, zouden neonicotinoïden de markt zeker niet meer op komen,” is de overtuiging van Wassenberg.