Minister moet handels­beleid toetsen aan land­bouw­visie


'Wie naar kring­loop­landbouw wil, moet stoppen met het wereld­wijde gesleep met voedsel'

5 december 2018

De regering moet gaan toetsen of het handelsbeleid van minister Kaag niet indruist tegen de landbouwvisie van minister Schouten. Een meerderheid van Tweede Kamer steunde deze oproep van Esther Ouwehand aan het kabinet. “Wie naar kringlooplandbouw wil, zal ook zijn handelsbeleid moeten veranderen en stoppen met het gesleep met voedsel over de hele wereld”, aldus Ouwehand.

Dat wereldwijde gesleep met veevoer, dierlijke producten, mest en levende dieren is niet alleen desastreus voor dieren, klimaat en boeren. Het staat ook volledig haaks op de recent gepubliceerde landbouwvisie van Carola Schouten. Deze landbouwvisie heeft kringlooplandbouw tot doel. Kringlooplandbouw houdt in dat landbouw op regionaal niveau georganiseerd wordt. Dat betekent dat veevoer regionaal geteeld wordt, dat landbouwproducten op de regionale markt verkocht worden, dat consumenten weten waar hun voedsel vandaan komt, dat boeren een eerlijke beloning krijgen en dat de mest van dieren gebruikt wordt voor het bemesten van landbouwgronden waar veevoer voor lokale boeren wordt geteeld. Op deze manier ontstaat er een gesloten en transparante landbouwkringloop.

Het beleid van de minister van buitenlandse handel gaat lijnrecht in tegen deze kringloopvisie. Overal ter wereld zijn Nederlandse ambtenaren bezig om ervoor te zorgen dat de Nederlandse bulkproductie naar het buitenland kan worden geëxporteerd. Nederlandse bedrijven werken actief mee aan het aanleggen van een transportroute van soja, dwars door het Amazonewoud. Deze soja is niet bedoeld voor menselijke consumptie, maar verdwijnt linea recta in de magen van Nederlandse landbouwdieren. Met Nederlandse staatssteun wordt de bio-industrie in landen als Oekraïne, Rusland, Turkije en China opgebouwd. Bedrijven in die landen concurreren vervolgens met de Nederlandse boeren. En handelsverdragen die dit alles verder faciliteren, kunnen op de goedkeuring van onze minister van handel rekenen.

Kalfsvleesdeal
Ouwehand: “Het handelsbeleid van Sigrid Kaag is alles wat kringlooplandbouw niet is. Een voorbeeld hiervan is de ‘kalfsvleesdeal’ die tijdens een Nederlandse handelsmissie in China tot stand kwam en die de Chinese markt opende voor Nederlands kalfsvlees. Ook steunt onze overheid Friesland Campina bij haar pogingen de Chinezen meer melk te laten drinken. Deze expansieve handelsagenda van minister Kaag ondermijnt de landbouwvisie van minister Schouten.”

De aangenomen motie van de Partij voor de Dieren verplicht de regering om beide beleidsagenda’s serieus naast elkaar te leggen.

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren stemt tegen Rijksbegroting 2019

De Partij voor de Dieren heeft tegen de Rijksbegroting voor 2019 gestemd. "Met deze Miljoenenota koerst het kabinet af op een...

Lees verder

Provinciale kandidatenlijsten en verkiezingsprogramma's vastgesteld op congres

Het zevenentwintigste congres van de Partij voor de Dieren vond gisteren plaats in Bussum. Op het congres, dat werd bezocht d...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief