Partij voor de Dieren stemt tegen Rijks­be­groting


'Kabinet koerst met deze Miljoe­nennota af op onver­ant­woorde opwarming van de aarde met 3 graden'

4 december 2018

De Partij voor de Dieren heeft tegen de Rijksbegroting voor 2019 gestemd. "Met deze Miljoenenota koerst het kabinet af op een opwarming van de aarde met 3 graden. Dat is onverantwoord", zegt Kamerlid Esther Ouwehand, die vandaag een stemverklaring aflegde in de Tweede Kamer. Het is voor het eerst in de politieke geschiedenis van Nederland dat een partij tegen de volledige begroting stemt.

Ouwehand: "Dieren en planten sterven in de grootste uitstervingsgolf sinds mensenheugenis en het kabinet verzuimt handelend op te treden. Wat Rutte III doet tegen klimaatverandering is te laat en te weinig. Dit na-ons-de-zondvloed-beleid kunnen we niet langer voor onze verantwoording nemen”.

Lees hier de integrale stemverklaring:

Voorzitter,

Vandaag stemt de Kamer over de volledige begroting voor 2019, het beleid van het kabinet, vervat in de Miljoenennota. Het Internationaal Klimaatpanel waarschuwt dat alle beloften die regeringen tot nu toe deden voor het klimaat optellen tot een opwarming van de aarde met 3 graden. En zo ook deze Miljoenennota.
Volgens datzelfde klimaatpanel is 1,5 graad echt het maximale dat we kunnen opvangen. Gaan we erover heen, dan kiezen we voor scenario’s met extreem weer, droogtes, overstromingen, mislukte oogsten, waterschaarste en massamigratie in gebieden die kwetsbaar zijn voor onrust en gewapende conflicten.

Voorzitter, jongeren schreeuwen om actie, het Hof waarschuwt dat de Staat haar zorgplicht schendt, maar de regering voelt geen urgentie en heeft een begroting voor een 3-gradenbeleid. Daar kan de Partij voor de Dieren geen steun aan verlenen. We stemmen tegen de begroting, als signaal dat er ook in 2018 burgers en volksvertegenwoordigers waren, die niet akkoord gingen met het beleid van na-ons-de-zondvloed.
------

Je moet eerst cookies accepteren voordat je deze video kunt bekijken