Provin­ciale kandi­da­ten­lijsten en verkie­zings­pro­gramma's vast­ge­steld op congres


Partij voor de Dieren doet in alle provincies mee aan Staten­ver­kie­zingen

10 december 2018

Het zevenentwintigste congres van de Partij voor de Dieren vond gisteren plaats in Bussum. Op het congres, dat werd bezocht door bijna 700 partijleden, werden de verkiezingsprogramma's en kandidatenlijsten voor de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen 2019 vastgesteld.

De PvdD doet komend jaar voor het eerst in alle provincies mee aan de Provinciale Statenverkiezingen. Op basis van recente peilingen waarin de partij op 7 tot 8 Tweede Kamerzetels staat is de verwachting dat het aantal Statenleden zeker verdubbeld kan worden. Met als resultaat tevens een verwachte groei van twee naar vier zetels in de Eerste Kamer. Ook werd kort stilgestaan bij de succesvolle gemeenteraadsverkiezingen vorige maand in de gemeente Groningen waarbij de PvdD van 1 naar 3 zetels groeide.

Tweede Kamerlid Lammert van Raan sprak het congres toe via een live verbinding vanuit Polen, waar hij deelneemt aan de klimaattop in Katowice. Filosoof Eva Meijer verzorgde een gastlezing over haar onderzoek naar dierentalen.

Interim fractievoorzitter Esther Ouwehand sloot het congres af met een inspirerende speech.

Om deze video te bekijken worden cookies geplaatst van een derde partij.
Cookies accepteren of bekijk video in een nieuw scherm