Kamer­vragen: Ameri­kaanse jagers actief in Nederland


19 december 2015

Marianne Thieme heeft Kamervragen gesteld aan de staatssecretaris van Economische Zaken, na berichten over Amerikaanse jagers die in Nederland onbeperkt op ganzen mogen komen schieten en de wens van provincie Friesland om het verhandelen en serveren van ganzenvlees makkelijker te maken. Het huidige provinciale ganzenbeleid is gericht op het massaal vergassen of doodschieten van ganzen, een beschermde diersoort. Marianne Thieme stelt dat door de vraag naar ganzenvlees te stimuleren, het provinciale beleid niet gericht is op het beschermen van dieren en het voorkomen van schade veroorzaakt door dieren in het wild, maar op het faciliteren van jagers en poeliers. Dit is in strijd met de wettelijke taak van provincies.

Er komen steeds meer commerciële activiteiten rondom de massale jacht op ganzen. Zo biedt het Amerikaanse bedrijf GetDucks ganzenschietreisjes naar Nederland aan, waarbij buitenlandse jachttoerristen onbeperkt ganzen mogen schieten. Daarnaast wil de provincie Friesland dat er soepele regels komen voor het verhandelen en serveren van ganzen. Deze praktijken staan haaks op de wettelijke taak van de provincie om de natuur te beschermen en in te zetten op een diervriendelijk faunabeleid bij eventuele schade veroorzaakt door dieren in het wild.

PvdD-fractievoorzitter Marianne Thieme heeft daarom vandaag de staatssecretaris van Economische Zaken, Martijn van Dam, opgeroepen om de commercie rondom de ganzenjacht te stoppen en vol in te zetten op de diervriendelijke alternatieven. Thieme: “Het massaal doodschieten en vergassen van ganzen is niet alleen wreed, maar ook zeer ineffectief en duur. Na elke gedode gans komt er weer een nieuwe gans bij. Als de provincies werkelijk naar een situatie toe willen met ruimte voor mens én dier, zullen ze gebruik moeten maken van het lerend vermogen van de gans: door percelen waar de gans niet welkom is onaantrekkelijk te maken voor ganzen en effectieve verjagingsmethoden in te zetten. De provincies hebben daar geen enkel oog voor, denken korte termijn en faciliteren vooral de jagers en poeliers. Kennelijk is bij de provincies nog steeds niet doorgedrongen dat het hun wettelijke taak is om de dieren in de natuur te beschermen en eventuele landbouwschade effectief te voorkomen.

Diervriendelijke lasers
De Tweede Kamer heeft vorige week nog een motie van Marianne Thieme aangenomen om provincies te stimuleren proeven te doen met diervriendelijke verjagingsmethoden door middel van lasers.

Wij staan voor:

Wij zijn tegen:

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief