Motie Thieme/Kaya: stimuleer pilot-expe­ri­menten met de Agrilaser


3 december 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat jaarlijks honderdduizenden ganzen worden gedood;

constaterende dat de Agrilaser een landbouwareaal van 700 hectare schadevrij houdt;

constaterende dat de Agrilaser effectief, veilig, en diervriendelijk is, en goedkoper dan vergassen;

constaterende dat pilot-experimenten met de Agrilaser vooralsnog uitblijven;

verzoekt de regering het starten van pilot-experimenten met de Agrilaser onder provincies te stimuleren,

en gaat over tot orde van de dag.

Thieme

Kaya


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, SP, GroenLinks, PvdA, D66, 50PLUS, ChristenUnie, PVV, SGP, GrKuĂ–z

Tegen

VVD, CDA, Klein, Houwers, VanVliet, GrBovK