Motie Ouwehand cs: alle vergun­nings­aan­vragen voor proef­bo­ringen of gaswinning in en nabij de Waddenzee en de Wadden­ei­landen opschorten of aanhouden, in ieder geval tot de Ener­gie­visie 2015 en aanpassing van het gasgebouw met de Kamer zijn besproken


24 april 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er een aanvraag van Tulip Oil ligt voor een winnings- en exploratievergunning voor gaswinning op of voor de kust van Terschelling en dat de gemeenteraad van Terschelling zich hier unaniem tegen heeft gekeerd,

constaterende dat het Waddengebied een uniek natuurgebied is met de status van Werelderfgoed,

verzoekt de regering alle vergunningsaanvragen voor proefboringen of gaswinning in en nabij de Waddenzee en de Waddeneilanden op te schorten of aan te houden, in ieder geval tot de Energievisie 2015 en aanpassing van het gasgebouw met de Kamer zijn besproken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Smaling
Dik-Faber
Van Tongeren
Van Veldhoven
Krol
Jan Vos
Öztürk

Dit is een gewijzigde motie ter vervanging van een eerder ingediende motie.


Status

Aangenomen

Voor

PvdA, SP, CDA, D66, CU, GL, PvdD, 50PLUS, GrKÖ

Tegen

VVD, PVV, SGP, GrBvK, Houwers, Klein