Kamer voor omkering bewijslast gaswin­nings­schade


28 april 2015

Een overweldigende Kamermeerderheid steunt het voorstel van de Partij voor de Dieren om de bewijslast bij schade door de gaswinning, zoals in Groningen, weg te halen bij de slachtoffers en neer te leggen bij de NAM. Nadat Esther Ouwehand het kabinet hier meermalen om had gevraagd, dwingt de Kamer nu het kabinet het plan toch uit te voeren.

In de huidige situatie moeten Groningers zelf aantonen dat de schade aan hun huizen het gevolg is van de gaswinning. Het amendement op de Mijnbouwwet, dat de Partij voor de Dieren samen met de PvdA heeft ingediend, regelt dat bij schade ontstaan door gaswinning de veroorzaker – de NAM – voortaan automatisch aansprakelijk is, tenzij zij het tegendeel kan bewijzen. Een overweldigende Kamermeerderheid van PVV, CDA, ChristenUnie, SGP, Klein, Kuzu/Öztürk, Houwers, 50Plus, D66, GroenLinks, SP, PvdA en PvdD stemde voor het amendement.

Esther Ouwehand: “Mensen die toch al niet gevraagd hadden om aardbevingen, moeten nu vaak ook nog eindeloos touwtrekken om aan te tonen dat de NAM verantwoordelijk is voor de schade aan hun huis. Dat levert wel veel frustratie op, maar nauwelijks vergoeding. Het is geweldig nieuws voor de Groningers dat een meerderheid van de Kamer de broodnodige omkering van de bewijslast eindelijk wettelijk vastlegt.

Nederland wijkt af
In tegenstelling tot het mijnrecht in omringende landen is in Nederland de rechtspositie van slachtoffers van mijnbouwschade nauwelijks geborgd in de wet. Dat heeft in Groningen geleid tot vele schrijnende gevallen, waarin veel schade aan huizen niet is erkend en niet is vergoed, met alle gevolgen voor de gedupeerden van dien. Met het nieuwe amendement sluit Nederland aan bij de systematiek in andere landen zoals Duitsland waar de bewijslast wel bij de veroorzaker is gelegd.

Eerder nam Provinciale Staten in Groningen een motie die de bewijslast moet omkeren met algemene stemmen aan.

Wij zijn tegen:

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief