‘Kabinet moet radicale keuzes maken om de klimaat­crisis te bedwingen’


Alar­merend IPCC-klimaat­rapport bevestigt opnieuw noodzaak om alles op alles te zetten

12 augustus 2021

Het onlangs verschenen IPCC-klimaatrapport[1] bevestigt opnieuw dat we midden in een klimaat- en ecologische crisis zitten, veroorzaakt door menselijk handelen. In hoeverre de opwarming van de Aarde doorzet, is eveneens in handen van de mens. De Partij voor de Dieren wil dat Nederland zich maximaal inspant om de opwarming van de Aarde onder de 1.5°C te houden.

“Het komende decennium is het bepalende decennium waarin met name de politiek leiders moeten laten zien dat het ze menens is. Als we zo doorgaan wordt de Aarde onleefbaar, maar we hebben nu nog de kans om het tij te keren. Die kans moeten we met beide handen aangrijpen”, aldus fractievoorzitter Esther Ouwehand.

Het IPCC-rapport concludeert onder meer dat de temperatuur op Aarde zal blijven stijgen tot ten minste het midden van deze eeuw. Wat het IPCC ook duidelijk maakt, is dat de mens niet alleen de veroorzaker van de wereldwijde temperatuurstijging is, maar het ook nog in eigen hand heeft om dit te beteugelen. Door de uitstoot sterk terug te dringen is het nog mogelijk om de temperatuurstijging tegen het einde van de eeuw onder de 1,5°C te houden: een cruciale grens om de Aarde leefbaar te houden.

De Partij voor de Dieren heeft de demissionair staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius van Economische Zaken en Klimaat gevraagd of zij de conclusies van het IPCC onderschrijft en wat de vijf belangrijkste conclusies zijn voor het Nederlandse kabinetsbeleid die de staatssecretaris trekt uit dit rapport. Ouwehand: “Het is nota bene de hoogste Nederlandse rechter geweest die heeft gezegd dat Nederland veel te weinig doet om haar burgers tegen klimaatverandering te beschermen. Ondertussen heeft Nederland vanwege de hoge broeikasgasuitstoot een grote verantwoordelijkheid heeft om de noodzakelijke maatregelen te nemen. Wij vragen de staatssecretaris nu om alles op alles te zetten de Nederlandse CO2-uitstoot fors terug te dringen.”

De Partij voor de Dieren pleit al lange tijd voor een crisisaanpak om de klimaatverandering in te perken. Het meest veilige doel – emissievrij in 2020 of eerder – hebben we al gemist. Op dit moment werkt de partij aan de Klimaatwet 1.5, de wet die ervoor moet zorgen dat Nederland een maximale inspanning gaat leveren om het 1,5°C-doel te halen.


[1] IPCC (2021) ‘AR6 Climate Change 2021: The Physical Science Basis’, https://www.ipcc.ch/report/ar6...

Gerelateerd nieuws

'Stop de misstanden in de paardensport'

Naar aanleiding van de mishandeling van paard Saint Boy op de Olympische Spelen in Tokio heeft de Partij voor de Dieren Kamer...

Lees verder

Ban de export van in Nederland verboden landbouwgiffen

Zeer schadelijke landbouwgiffen, die in Europa zelfs verboden zijn, worden nog steeds in Nederland geproduceerd en geëxportee...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief