Motie Ouwehand: inzet voor walvissen waar maken en de resolutie op de IWC steunen


10 september 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat Nieuw Zeeland op de aankomende vergadering van de Internationale Walvisvaart Commissie een voorstel doet om te garanderen dat er in de toekomst geen illegale vergunningen meer voor wetenschappelijke walvisvangst worden uitgegeven;

verzoekt de regering, haar inzet voor walvissen waar te maken en de resolutie van Nieuw Zeeland te steunen in de huidige vorm,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Ingediend

Voor

PvdA, SP, CDA, PVV, D66, ChristenUnie, GroenLinks, SGP, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, PvdD

Tegen

VanVliet, GrBvK, VVD