PvdD wenst Urgenda succes met Klimaatzaak


14 april 2015

De Partij voor de Dieren wenst Urgenda heel veel succes met de Klimaatzaak die vandaag voor de rechter ligt. Urgenda heeft de Nederlandse staat gedaagd omdat de overheid - ondanks dat ze de urgentie van het klimaatprobleem erkent – veel te weinig maatregelen neemt om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen.

De Nederlandse staat heeft zich in het kader van het VN-klimaatverdrag verplicht te voorkomen dat de aarde meer dan 2°C opwarmt en daartoe de uitstoot van broeikasgassen fors te reduceren. Zowel het kabinet als het parlement blijven flink in gebreke de regering, omdat ze weigeren de maatregelen te treffen die nodig zijn om te zorgen dat de opwarming van de aarde wordt afgeremd. Nederland vlucht hiermee van zijn verantwoordelijkheid en neemt een onverantwoord risico met de leefbaarheid van de aarde. Urgenda heeft daarom de Nederlandse staat voor de rechter gedaagd.

De Partij voor de Dieren steunt Urgenda in de Klimaatzaak. De PvdD hamert al jaren op de noodzaak om maatregelen te laten nemen tot de noodzakelijke CO2-reductie. De eis van Urgenda is in 2012 dan ook al vrijwel integraal door de Tweede Kamer behandeld dankzij een motie van de PvdD. Daarin werd de regering opgeroepen 'alle maatregelen te nemen die nodig zijn om te voldoen aan de 2-gradendoelstelling van het VN-Klimaatverdrag en per 2020 de CO2-uitstoot met 40 procent te verminderen'. De overgrote meerderheid van de Tweede Kamerleden liep toen weg van zijn/haar individuele verantwoordelijkheid en blijft dat doen. Kabinet en Tweede Kamer nemen daarmee onverantwoorde risico’s met de leefbaarheid van onze planeet.

De PvdD hoopt dat Urgenda met haar gang naar de rechter het parlement weet wakker te schudden.

Zie ook:

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief