Motie Thieme: einde aan walvis­jacht en dolfijns­lach­tingen harde rand­voor­waarde voor handel­verdrag met Japan


9 april 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er onderhandeld wordt over een vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie en Japan,

constaterende dat Japan ondanks internationale afspraken jaagt op walvissen en er jaarlijks duizenden dolfijnen worden gedood in de baai van Taiji,

wijzend naar de breed gedeelde wens van de Kamer en het kabinet om de dolfijnslachtingen en walvisjacht te beƫindigen (o.a. KS 28286 nrs 755 en 754 en 21501-32 nr 751)

verzoekt de regering het beƫindigen van de walvisjacht en slachting van dolfijnen door Japan als harde randvoorwaarde te stellen in de onderhandelingen over het handelsakkoord met Japan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme


Status

Verworpen

Voor

ChristenUnieGroenLinks, PvdD, 50PLUS

Tegen

VVDPvdASPCDAPVVD66SGPGrKOGrBvKHouwersKleinVanVliet

Lees onze andere moties

Motie Ouwehand: uitbreiding interne markt met VS door TTIP is onwenselijk

Lees verder

Motie Thieme: haal ISDS uit bestaande handelsverdragen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer