Motie Wassenberg over dieren een vaste plaats geven in crisis­draai­boeken


15 april 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat hulp aan dieren op dit moment geen onderdeel is van crisisdraaiboeken,

overwegende dat bij verschillende rampen mensen hun leven riskeerden om dieren te redden en daarbij gevaarlijke situaties ontstonden, zoals ook door de Onderzoeksraad voor Veiligheid is beschreven,

verzoekt de regering om dieren een vaste plaats te geven in crisisdraaiboeken en hier professionele dierenhulpverleners bij te betrekken, zodat er duidelijke hulpstructuren ontstaan,

en gaat over tot de orde van de dag,

Wassenberg


Status

Overgenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie over in kaart brengen welke instrumenten gemeenten nodig hebben om vestigingen van fastfoodketens te kunnen weren

Lees verder

Motie Wassenberg/Knops over bij de (nood)opvang van Oekraïense vluchtelingen zoveel mogelijk voorkomen dat eigenaren van hun huisdieren gescheiden worden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer