Alar­me­rende insec­ten­sterfte dwingt tot strengere testen land­bouwgif


PvdD roept minister op tot stevige Europese inzet

20 januari 2021

In een schriftelijk overleg roept Kamerlid Frank Wassenberg demissionair minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op om nú stelling te nemen voor bijen en hommels en in Europa te pleiten voor een stevig beschermingsniveau tegen landbouwgif. De Tweede Kamer heeft daartoe eerder een motie van de Partij voor de Dieren aangenomen. Nieuwe studies naar de dramatische achteruitgang van insecten maken dit extra urgent.

Het gaat slecht met de insecten en de biodiversiteit in Nederland en de wereld. Afgelopen week verschenen er opnieuw verontrustende berichten dat insectensterfte onverminderd hoog is. Het aantal insecten en de diversiteit aan insecten gaan zeer sterk achteruit. Na de zeldzame soorten verdwijnen nu ook meer algemene insectensoorten. Als gevolg hiervan loopt de bestuiving van planten, waaronder voedselgewassen, gevaar, alsook het voortbestaan van vogels en de gehele biodiversiteit. “Bij het lezen van zulke rapporten lijkt het probleem zó groot en complex dat we niet weten waar we moeten beginnen met een oplossing,” zegt Wassenberg, “maar het geval wil dat minister Schouten op dit moment voor een belangrijke beslissing staat: meer of minder Europese bescherming voor bijen en hommels tegen landbouwgif?”

De Tweede Kamer heeft al twee voorstellen van de Partij voor de Dieren aangenomen die minister Schouten oproepen voor een stevig beschermingsniveau in het Europese bijenrichtsnoer te pleiten: de acceptabele sterfte van honingbijen en wilde bijen door landbouwgif mag maximaal 7% zijn. Hiervoor pleit ook het Europees Parlement en meer dan 80.000 mensen riepen hiertoe op in een succesvolle petitie.

Maar keer op keer blijkt dat minister Schouten haar oren laat hangen naar de lobby van de pesticidenindustrie. In Europese overleggen heeft zij zich vooralsnog niet uitgesproken voor een dergelijke stevige bescherming van honingbijen, hommels en solitaire bijen. De Partij voor de Dieren blijft erop aandringen dat zij de aangenomen moties uitvoert en eist dat de minister haar verantwoordelijkheid neemt om de insectensterfte tegen te gaan.

Komende tijd beslist Europa over het lot van honingbijen en andere bestuivers, zoals hommels en wilde solitaire bijen. Het zogenaamde bijenrichtsnoer, waar Europa over zal stemmen, legt vast hoe schadelijk bestrijdingsmiddelen mogen zijn. De giflobby pleit ervoor om 20% sterfte onder bijen te accepteren in plaats van de eerder afgesproken 7%. Volgens wetenschappers is meer dan 7% sterfte onder bijen onacceptabel en brengt het de bestuivers in gevaar, en daarmee ook onze voedselvoorziening.

Gerelateerd nieuws

‘Eerste stap in erkenning van ongekende onrecht dat ouders en kinderen is aangedaan'

“De val van het kabinet Rutte III is onvermijdelijk en een stap naar werkelijke erkenning van het ongekende onrecht dat ouder...

Lees verder

Europees Onderzoeksrapport waarschuwt: bio-industrie is een tikkende tijdbom

Door de hoge veedichtheid en de grootschalige export werkt Nederland de verspreiding van plagen en epidemieën in de hand. Hie...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief