Duur­zaamheid en dieren­welzijn moeten criteria zijn voor nieuwe NOW-steun


8 augustus 2020

Er moeten nieuwe criteria komen voor de NOW-regeling, zodat steunaanvragen van bedrijven die klimaatverandering, milieuschade of dierenleed veroorzaken kunnen worden afgewezen. De Partij voor de Dieren heeft daar middels Kamervragen toe opgeroepen nu uit het NOW-register blijkt dat er grote sommen belastinggeld naar controversiële bedrijven zijn gegaan.

NOW staat voor Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid, een steunmaatregel van de overheid aan bedrijven om tijdens de coronacrisis de salarissen door te kunnen betalen. Via deze regeling is 8 miljard euro naar 140.000 bedrijven gegaan. Het UWV heeft de namen van deze bedrijven en de ontvangen bedragen openbaar gemaakt.

Een van de bedrijven op de lijst waar de PvdD-Kamerleden Van Raan en Wassenberg hun vraagtekens bij zetten is de NOW-steun van bijna €900.000 aan eendenfokker Tomassen Duck-To uit Ermelo. “Het is moreel niet te rechtvaardigen dat dit bedrijf wordt gesteund, terwijl het herhaaldelijk boetes heeft gekregen voor het veroorzaken van ernstig dierenleed en het geen blijk van verbetering geeft”, stelt Frank Wassenberg. Datzelfde geldt volgens de PvdD voor Bert’s Animal Verhuur, een bedrijf dat is stilgelegd door de rechter en ruim €100.000 aan dwangsommen open heeft staan, maar toch ruim €50.000 kreeg via de NOW.
Van Rooi Meat, het Helmondse slachthuis dat in 2019 maar liefst €50 miljoen dividend opstreek, mocht bijna drie ton belastinggeld ontvangen via de NOW. “Terwijl het bedrijf coronavoorschriften heeft genegeerd en daarmee heeft gespeeld met de gezondheid van medewerkers. Ik ben heel benieuwd hoe de minister dit ethisch beoordeelt”, zegt Lammert van Raan.
De PvdD hekelt ook de NOW-steun aan nertsenhouders. Wassenberg: “Het is volstrekt inefficiënt en ook onethisch om financiële steun te verstrekken aan een sector die op advies van het Outbreak Management Team Zoönose versneld afgebouwd moet worden, omdat de nertsenfarms een reservoir kunnen vormen voor het coronavirus.”

Van Raan en Wassenberg willen van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid horen hoeveel bedrijven in het NOW-register economische activiteiten ontplooi(d)en die te maken hebben met het fokken, houden, slachten, importeren en exporteren van dieren, inclusief vissen en pelsdieren, de verwerking van vlees, vis en bont, de jacht, de winning en verwerking van aardolie en aardgas, de offshore-industrie, wapens, landbouwgif, de luchtvaart, en sectoren die gevoelig zijn voor moderne slavernij en kinderarbeid zoals de kledingindustrie. Ook vragen de PvdD-Kamerleden om welke bedragen het gaat.
Van Raan: “Om verdere steun aan deze sectoren te voorkomen moet het kabinet nieuwe criteria ontwikkelen die gebaseerd zijn op het brede welvaartsbegrip, op dierenwelzijn, op de doelen uit het klimaatakkoord van Parijs en op algehele toekomstbestendigheid.”

Gerelateerd nieuws

Dieren in de wei moeten beter beschermd worden tegen hittestress

De Partij voor de Dieren heeft landbouwminister Schouten vragen gesteld over het gebrek aan schaduw in weilanden waar dieren ...

Lees verder

'Ontmoedig onnodige pretvluchten naar risicogebieden'

Het kabinet moet meer doen om vliegreizen naar risicogebieden te ontmoedigen. Een voorstel van de Partij voor de Dieren dat o...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief