De beste wensen voor 2015!


23 december 2014

Voor het eerst durft het kabinet vuurwerkoverlast aan te pakken door de afsteektijden op oudjaarsavond te beperken tussen 18.00 tot 02.00 uur. Dit is een stap in de goede richting, maar de maatregelen gaan voor de Partij voor de Dieren nog niet ver genoeg. Alleen vuurwerkvrij is Oud & Nieuw echt een feest voor alle mensen, dieren en milieu!

Esther Ouwehand: “Tradities gaan te ver als mensen of dieren er onder lijden. We zijn blij dat het kabinet nu oog heeft voor de risico’s, maar we blijven strijden voor een jaarwisseling zonder particulier vuurwerk.

De PvdD steunt de vier grote steden in de wens de afsteektijden verder te beperken tot een uur vóór en na de jaarwisseling, maar wil uiteindelijk een jaarwisseling zonder consumentenvuurwerk. Ook dat gemeenten zelf moeten kunnen bepalen of en waar er nog vuurwerk wordt afgestoken, zou een stap in de goede richting zijn. Zij kunnen nu slechts enkele vuurwerkvrije plekken aanwijzen. “Het mooiste alternatief voor particulier vuurwerk is het organiseren van professionele vuurwerkshows. In Rotterdam was dat afgelopen jaar al een groot succes”, pleit Ouwehand.

Groeiende steun
Ondanks het taboe op de Oudejaarstraditie is de Partij voor de Dieren blijven opstaan tegen vuurwerkoverlast. Gesteund door een meerderheid van de bevolking, pleit de partij al sinds 2007 voor een verbod op consumentenvuurwerk. Andere partijen lieten het onderwerp lang links liggen en pas in 2012 steunden drie partijen, de SGP, GroenLinks en 50PLUS, een vuurwerkmotie van de PvdD. Esther Ouwehand riep afgelopen januari leden van andere partijen op een motie in te dienen op de partijcongressen. Het PvdA-congres heeft hierop besloten dat consumentenvuurwerk moet worden afgebouwd en dat gemeenten tijdens de jaarwisseling maar vuurwerkshows moeten organiseren.

Verkoop
Het Kabinet negeert de luide roep uit de samenleving en vindt een verbod op het kopen en afsteken van vuurwerk te ver gaan. Er is dus nog veel ruimte voor betere maatregelen. “Vreemd genoeg is het aantal kilo vuurwerk dat je één keer mag kopen twee jaar geleden verruimd van 10 naar 25 kilo. Hierdoor kopen mensen meer vuurwerk dan ze afsteken en wordt er vuurwerk in schuurtjes bewaard. Wij vinden dit onverantwoord en willen die maatregel terugdraaien”, aldus Esther Ouwehand.

Risico’s
Door grotendeels legaal vuurwerk vielen de afgelopen jaarwisseling zevenhonderd gewonden en een dode. De helft van hen waren omstanders die zelf geen vuurwerk afstaken. Velen raakten gewond aan hun ogen of raakten zelfs blind. Volgens oogartsen is vuurwerk in je oog als een gootsteenontstopper: het smelt je hele oog weg.

Lokaal succes
Als aanjager van het debat heeft de PvdD lokaal al de nodige successen behaald. Zo zijn er in Amsterdam en Leiden vuurwerkvrijezones rond kinderboerderijen en zorginstellingen ingesteld. In Utrecht is er een meldpunt opgezet waarop bewoners kunnen aangeven of zij hun straat vuurwerkvrij willen hebben.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief