2014: een krachtig jaar in de Kamer


23 december 2014

Met het nieuwe jaar voor de deur kijkt de Tweede Kamerfractie terug op een bewogen en bevlogen 2014. Zowel landelijk, als ook lokaal en Europees hebben we successen gevierd. Daar kijken we graag nog even op terug.

Verkiezingen
De gemeenteraadsverkiezingen in maart leidden tot een verdubbeling van ons aantal gemeenteraadszetels. We hebben nu in 12 gemeenten elk een zetel. Ook in Europa, nadat we in 2004 en 2009 nét niet genoeg stemmen behaalden voor een zetel, was het dit jaar wél raak. Gesteund door ruim 4% van de stemmers, strijdt Anja Hazekamp als onderdeel van de Nordic Green Left-coalitie in het Europees Parlement voor de belangen van onze planeet.

Altijd voor de dieren
Ook in 2014 is er maar één echte partij voor de dieren. In de campagne tegen de bio-industrie hebben we weer een aantal slagen gewonnen. Er komt eindelijk een eind aan het couperen van varkensstaarten, aangebonden koeien mogen geen stroomschokken meer toegediend krijgen en kippen, eenden en andere vogels mogen niet meer levend opgehangen worden aan de slachtlijn. We hebben gejuicht om een importverbod op paardenvlees uit Mexico. Een motie van Marianne Thieme heeft een einde gemaakt aan de zelfcontrole op diertransporten en een GPS-systeem wordt verplicht in veewagens. Dankzij ons is dierenwelzijn nu tot wettelijke verantwoordelijkheid van de NVWA gemaakt en wordt er gekeken naar een landelijke meldcode voor dierenmishandeling bij huiselijk geweld. Daarnaast gaat Nederland zich inzetten voor een Europees verbod op angorawol en zich krachtiger opstellen tegen walvisvangst en dolfijnenslachtingen.

Duurzaam duo
Onze beide Kamerleden hebben het tot de top 15 van de Duurzame 100 van Trouw geschopt. Marianne Thieme (11) en Esther Ouwehand (15) worden geroemd om hun inspiratie- en daadkracht. Ze hebben dan ook een hoop teweeggebracht op het gebied van duurzaamheid in 2014. Zo komt duurzaamheid voortaan prominenter op de lesroosters, moet er een langetermijnvisie komen op het klimaat- en milieubeleid en gaat de regering zich inzetten voor bescherming van de Noordpool. Ook hebben we bereikt dat Kamerleden werkbezoeken tot een afstand van 750 km moeten afleggen per trein en dat de Tweede Kamer gaat bankieren bij een duurzamere en eerlijkere bank.

Gifvrij dichterbij
We hebben grote successen geboekt in de strijd tegen bijensterfte, natuurvervuiling en gezondheidsrisico’s door gebruik van landbouwgif en we brachten het eerste Gifklikker Zwartboek uit. Omdat het kabinet worstelt met de uitvoering van een aantal moties, moet een actieplan van Esther Ouwehand de regering helpen om gevaarlijk landbouwgif van de markt te krijgen. Dankzij de Partij voor de Dieren moest de regering bovendien voor het eerst in jaren tegen import van nieuwe gentechmais stemmen.

We bedanken iedereen die ons ook dit jaar weer gesteund heeft en we kijken er naar uit nieuwe successen met u te delen in 2015.

Wij zijn tegen:

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief