Motie Ouwehand: Verbod op consu­men­ten­vuurwerk


2 november 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er tijdens de jaarwisseling in Nederland ieder jaar honderden slachtoffers vallen door het afsteken van consumentenvuurwerk, waaronder veel kinderen, met ernstig lichamelijk letsel tot gevolg,

overwegende dat een derde tot de helft van de vuurwerkslachtoffers valt onder omstanders of voorbijgangers die zelf niks afstaken, en dat driekwart van het vuurwerkletsel veroorzaakt wordt door legaal vuurwerk,

overwegende dat longpatiënten veel last hebben en ziek worden van vuurwerkdampen en de hoge concentraties ultrafijnstof als gevolg van consumentenvuurwerk rond Oud & Nieuw,

overwegende dat er veel geweld tegen hulpverleners plaatsvindt in de Nieuwjaarsnacht, en dat is gebleken dat bij een verbod op vuurwerk en open vuren ook het geweld tegen politie en hulpverleners flink afneemt,

constaterende dat het kabinet de regels rond consumentenvuurwerk weliswaar heeft aangescherpt maar dat artsen, burgemeesters en de brandweer erop wijzen dat verdergaande maatregelen, met als einddoel een verbod op consumentenvuurwerk, noodzakelijk zijn,

overwegende, dat professionele vuurwerkshows een veiliger alternatief kunnen vormen voor het afsteken van vuurwerk door burgers op straat,

verzoekt de regering, toe te werken naar een verbod op consumentenvuurwerk,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Ingediend

Voor

ChristenUnie, GroenLinks, SGP, PvdD, 50PLUS, GrKÖ, Klein

Tegen

VVD, PvdA, D66, CDA, SP, PVV, GrBvK, Houwers, Monasch