Niko Koffeman voor­ge­dragen als lijst­trekker Eerste Kamer­ver­kie­zingen


13 januari 2015

Het partijbestuur van de Partij voor de Dieren draagt senator Niko Koffeman voor als lijsttrekker voor de komende Eerste Kamerverkiezingen. De voordracht zal plaatsvinden op het partijcongres in maart, waar de kandidatenlijst zal worden voorgelegd aan de leden.

Koffeman, die aan de wieg stond van de Partij voor de Dieren, heeft met zijn inzet de thema’s dierenwelzijn, duurzaamheid, klimaatcrisis en vleesconsumptie indringend geagendeerd in de Eerste Kamer en daarbuiten. Het kabinetsbeleid staat op tal van terreinen haaks op de uitgangspunten van de partij: duurzaamheid, mededogen, persoonlijke vrijheid en persoonlijke verantwoordelijkheid. Koffeman: “We zullen alles doen om in de nieuwe periode alsnog een meerderheid in de Eerste Kamer te vinden om een verbod op onverdoofd ritueel slachten te realiseren. Ook bij het afwegen van duurzaamheidsbelangen tegen megastallen, plezierjacht, overbevissing en roofbouw op het gebied van boskap, fossiele brandstoffen, fosfaat en milieugebruiksruimte zal de Eerste Kamer een belangrijke rol kunnen vervullen.”

Op basis van de peilingen is de verwachting dat de Partij voor de Dieren aanzienlijke zetelgroei in de Eerste Kamer kan realiseren bij de komende verkiezingen op 26 mei 2015. De Partij voor de Dieren doet in tien provincies mee aan de Provinciale Statenverkiezingen op 18 maart 2015.

Niko Koffeman

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief