Motie Ouwehand c.s.: gemeenten de bevoegdheid te geven om een gemeen­telijk vuur­werk­verbod in te stellen


3 juli 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat verschillende gemeenten de regering hebben gevraagd hen meer mogelijkheden te geven om vuurwerkoverlast aan te pakken;

verzoekt de regering, gemeenten de bevoegdheid te geven om een gemeentelijk vuurwerkverbod in te stellen of specifieke afsteeklocaties aan te wijzen, al dan niet door middel van een aantal pilots,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Dik-Faber
Van der Staaij
Van Tongeren


Status

Verworpen

Voor

PVV, CU, GL, SGP, PvdD, Baay-Timmerman, Klein

Tegen

VVD, PvdA, SP, CDA, D66, GrBvK, VanVliet