Motie Wassenberg/Van Raan over voor finan­ciering van noodsteun als eerste het gemeen­schap­pelijk land­bouw­beleid aanspreken


14 juli 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de regering op het standpunt staat dat voor financiering van coronanoodsteun onder meer moet worden gekeken naar middelen binnen de Europese begroting (herprioritering binnen het MFK);

overwegende dat het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) ruim een derde van de Europese begroting beslaat;

overwegende dat het GLB vooral de grote bedrijven helpt en verdere industrialisatie van de landbouw tot gevolg heeft;

overwegende dat het GLB bovendien gedateerd is;

verzoekt de regering in de Europese Raad uit te dragen dat voor financiering van coronanoodsteun als eerste het GLB wordt aangesproken,

en gaat over tot orde van de dag,

Wassenberg
Van Raan


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, 50PLUS, SP, GKVK

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, CU, VVD, SGP, DENK, GL, Van Haga