Motie Van Esch over de klimaat­ge­volgen van de damwand bij Amel­is­weerd


7 juli 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de minister een 70 meter diepe en 3,7 kilometer lange damwand wil aanleggen voor de verbreding van de A27 bij Amelisweerd,

constaterende dat de commissie voor de m.e.r. aangeeft dat de gevolgen hiervan voor het klimaat en het verbruik van grondstoffen in de geactualiseerde MER ten onrechte niet beschreven zijn,

constaterende dat bij het gebruik van 630.000 m3 bentoniet/cement of beton, het onttrekken van grote hoeveelheden water en de aanleg van deze damwand een grote ecologische voetafdruk te verwachten is,

constaterende dat het ministerie op 15 juni kwam met haar strategie: “Naar klimaatneutrale en circulaire rijksinfrastructuurprojecten” waarin zij aangeeft dat binnen 10 jaar circulair gewerkt wordt en infraprojecten klimaatneutraal zijn,

verzoekt de regering de klimaat- en milieugevolgen van deze damwand te onderzoeken, bijvoorbeeld middels een Life Cycle Assesment, voordat een besluit genomen wordt over het Tracébesluit,

en gaat over tot de orde van de dag,

Van Esch

Laçin


Status

Verworpen

Voor

D66, PvdA, PvdD, 50PLUS, DENK, GL, SP

Tegen

CDA, PVV, FVD, CU, VVD, SGP, GKVK, Van Haga

Lees onze andere moties

Motie Wassenberg over het niet voortzetten van de pilot mobiele dodingsunits

Lees verder

Motie Wassenberg/Van Raan over voor financiering van noodsteun als eerste het gemeenschappelijk landbouwbeleid aanspreken

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer