Motie Wassenberg/Van Raan over zich actief verzetten tegen Europese subsidies voor vleespro­motie


14 juli 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Europese Commissie een nieuwe campagne lanceert voor de promotie van varkensvlees in zuidelijke Europese landen;

constaterende dat deze campagne zich richt op jongeren tot 30 jaar omdat deze groep minder varkensvlees is gaan eten door berichten over voedselveiligheid, dierenwelzijn en het milieu;

overwegende dat het kabinet geen voorstander is van EU-financiering van de promotie van vlees;

verzoekt de regering, zich in Europa actief te verzetten tegen Europese subsidies voor vieespromotie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg
Van Raan


Status

Aangenomen

Voor

D66, PvdA, PvdD, CU, SGP, 50PLUS, DENK, GL, SP, GKVK

Tegen

CDA, PVV, FVD, VVD, Van Haga