Motie Wassenberg/Van Esch over een onaf­han­ke­lijke evaluatie van het Wadden­fonds


11 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat honderden miljoenen euro’s zijn verdwenen uit het Waddenfonds zonder dat duidelijk is wat de effecten zijn;

constaterende dat er ondanks verschillende aanmaningen nog altijd geen werkend monitorings- en evaluatiesysteem is;

verzoekt de regering, zo snel mogelijk een tussentijdse evaluatie door een onafhankelijke partij te organiseren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg
Van Esch


Status

Verworpen

Voor

FVD, D66, PvdA, PvdD, 50PLUS, DENK, GL, SP, vKA

Tegen

CDA, PVV, CU, VVD, SGP, Van Haga