Motie Wassenberg/Van Esch over het oormerken van het reste­rende bedrag in het Wadden­fonds voor natuur­be­scherming- en/of natuur­her­stel­doel­stel­lingen


11 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de doelstelling van het Waddenfonds is om de natuur in het Waddengebied te beschermen en de economie ter plaatse te versterken, volgens een fiftyfiftyverdeling van het geld tussen natuur en economie;

constaterende dat er honderden miljoenen euro’s zijn verdwenen uit het Waddenfonds zonder dat de natuur er aantoonbaar op vooruit is gegaan, maar dat wel tientallen economische projecten gefinancierd zijn;

verzoekt de regering, om het resterende bedrag in het Waddenfonds te oormerken voor projecten met een strikte natuurbescherming- en/of natuurhersteldoelstelling,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg
Van Esch


Status

Verworpen

Voor

D66, PvdD, DENK, GL, SP, vKA

Tegen

CDA, PVV, FVD, PvdA, CU, VVD, SGP, 50PLUS, Van Haga