Motie Wassenberg over geen uitzon­dering op de vangst­re­ductie voor kabeljauw als bijvangst


13 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het zó slecht gaat met de kabeljauw, dat wetenschappers een vangstreductie van 61% adviseren,

constaterende dat het kabinet een uitzondering wil op de vangstreductie voor kabeljauw als bijvangst voor de Nederlandse visserij,

constaterende dat Nederland dit van plan is dit in te brengen tijdens de jaarlijkse onderhandelingen tussen de EU en Noorwegen over de gedeelde visbestanden,

overwegende dat landen met een deel van het kabeljauwquotum in handen, waaronder Nederland, de ver-antwoordelijkheid hebben deze vangstreductie door te voeren,

verzoekt de regering af te zien van de uitzondering op de vangstreductie voor de kabeljauw als bijvangst,

en gaat over tot de orde van de dag,

Wassenberg


Status

Verworpen

Voor

D66, PvdA, PvdD, GL, SP, vKA

Tegen

CDA, PVV, FVD, CU, VVD, SGP, 50PLUS, DENK, Van Haga