Motie Wassenberg over geen uitzon­dering op de vangst­re­ductie voor kabeljauw als bijvangst


13 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het zó slecht gaat met de kabeljauw, dat wetenschappers een vangstreductie van 61% adviseren,

constaterende dat het kabinet een uitzondering wil op de vangstreductie voor kabeljauw als bijvangst voor de Nederlandse visserij,

constaterende dat Nederland dit van plan is dit in te brengen tijdens de jaarlijkse onderhandelingen tussen de EU en Noorwegen over de gedeelde visbestanden,

overwegende dat landen met een deel van het kabeljauwquotum in handen, waaronder Nederland, de ver-antwoordelijkheid hebben deze vangstreductie door te voeren,

verzoekt de regering af te zien van de uitzondering op de vangstreductie voor de kabeljauw als bijvangst,

en gaat over tot de orde van de dag,

Wassenberg


Status

Verworpen

Voor

D66, PvdA, PvdD, GL, SP, vKA

Tegen

CDA, PVV, FVD, CU, VVD, SGP, 50PLUS, DENK, Van Haga

Lees onze andere moties

Motie Wassenberg/Van Esch over een onafhankelijke evaluatie van het Waddenfonds

Lees verder

Motie Wassenberg over het verzetten tegen schadelijke visserijsubsidies

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer