Motie Wassenberg/Thieme: stop met het subsi­diëren van gaswinning in de Noordzee


2 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er in 2010 een financiële stimuleringsmaatregel in werking is getreden om mijnbouwers te stimuleren om zoveel mogelijk van de gasreserves op te sporen en in productie te nemen en dat deze regeling eind 2016 afloopt,

overwegende dat stimuleringsmaatregelen niet gericht zouden moeten zijn op fossiele brandstoffen, maar op duurzame alternatieven en energiebesparende maatregelen,

verzoekt de regering de financiële stimuleringsmaatregel voor de exploitatie van gaswinning in de Noordzee niet te verlengen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg
Thieme


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GroenLinks, ChristenUnie

Tegen

SP, PvdA, D66, VVD, CDA, SGP, 50PLUS, PVV, GrKuÖz, GrBovK, LidKlein, LidHouwers, LidVanVliet