Motie Wassenberg/Thieme: publieks­cam­pagne 'Vang de zon' om zonne-energie te stimu­leren


2 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de 21ste eeuw de eeuw moet worden van zon, wind en waterkracht,

overwegende dat zonnepanelen bij uitstek geschikt zijn voor particulier gebruik,

constaterende dat er vorig jaar klimaatambassadeurs zijn aangewezen om in hun regio de risico’s van klimaatverandering te voorkomen of beperken,

verzoekt de regering om samen met deze klimaatadviseurs komende zomer een campagne ‘Vang de zon’ op te zetten, om particulieren te stimuleren meer zonnepanelen te installeren,

en gaat over tot de orde van dag.

Wassenberg
Thieme


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, GroenLinks, ChristenUnie, 50PLUS, GrKuÖz, LidKlein

Tegen

PvdA, D66, VVD, CDA, SGP, PVV, GrBovK, LidHouwers, LidVanVliet