Motie Thieme/Wassenberg: per 1 januari 2018 alle nieuwbouw ener­gie­neu­traal


2 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het op dit moment al technisch mogelijk is om nieuwbouw volledig energieneutraal te realiseren,

overwegende dat energiebesparing essentieel is om de omslag naar een duurzame energiehuishouding te maken, want wat niet wordt verbruikt, hoeft ook niet groen of grijs te worden opgewekt,

verzoekt de regering per 1 januari 2018 in het Bouwbesluit vast te leggen, dat alle nieuwbouw volledig energieneutraal moet zijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme
Wassenberg


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GroenLinks, D66, ChristenUnie, 50PLUS, GrKuĂ–z

Tegen

PvdA, VVD, SP, CDA, SGP, PVV, GrBovK, LidKlein, LidHouwers, LidVanVliet