Motie Wassenberg/Thieme: stop met gas- en zout­winning bij Wijnaldum


2 maart 2016

De Kamer

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de bodemdaling door gas- en zoutwinning in het gebied rondom Wijnaldum veel sneller gaat dan tot nu toe verwacht,

constaterende dat de bodemdaling in Groningen als gevolg van gaswinning heeft laten zien dat bodemdaling ernstige gevolgen kan hebben,

verzoekt de regering om geen nieuwe vergunningen voor gas- en zoutwinning rondom Wijnaldum af te geven en bestaande vergunningen niet te verlengen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg
Thieme


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, GroenLinks, ChristenUnie

Tegen

PvdA, D66, VVD, CDA, SGP, 50PLUS, PVV, GrKuÖz, GrBovK, LidKlein, LidHouwers, LidVanVliet