Motie Wassenberg/Thieme: geen mijn­bouw­ac­ti­vi­teiten in Natura 2000-gebieden


2 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Minister werkt aan een structuurvisie ondergrond waarin het afwegingskader van mijnbouwactiviteiten in bijzondere natuurgebieden een plaats zal krijgen,

overwegende dat Natura 2000-gebieden beschermd moeten worden tegen de negatieve gevolgen van mijnbouwactiviteiten zoals gasboringen en zoutwinning,

verzoekt de regering, in de structuurvisie ondergrond een uitsluiting voor mijnbouwactiviteiten in of nabij Natura 2000-gebieden op te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg
Thieme


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GroenLinks, ChristenUnie

Tegen

SP, PvdA, D66, VVD, CDA, SGP, 50PLUS, PVV, GrKuÖz, GrBovK, LidKlein, LidHouwers, LidVanVliet