Motie Wassenberg/Thieme:  stimuleer de groot­schalige inzet van lasers rond Schiphol


7 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat eerdere pilots met verjagende lasers rond Schiphol succesvol waren om het aantal (bijna-)botsingen met ganzen tegen te gaan,

verzoekt de regering grootschalige inzet van lasers rond Schiphol te stimuleren,

en gaat over tot de orde van de dag,

Wassenberg


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PVV, D66, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, GrKÖ

Tegen

VVD, SP, CDA, ChristenUnie, SGP, GrBvK, Houwers, Klein, VanVliet