Motie Wassenberg/Thieme: stel voor­waarden aan de verpachting van gronden rond schiphol en stimuleer zo dier­vrien­de­lijke en klimaat­vrien­de­lijke alter­na­tieven


7 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat ganzen richting Schiphol worden gelokt door de eiwitrijke gewassen die in de omgeving worden verbouwd;

overwegende dat deze gewassen vervangen kunnen worden door alternatieve gewassen die minder aantrekkelijk zijn voor ganzen, zoals olifantsgras of door klimaatvriendelijke alternatieven, zoals zonnepanelen;

constaterende dat de Staat eigenaar is van de gronden rondom Schiphol,

verzoekt de regering voorwaarden aan de verpachting van deze gronden te stellen die de overstap van eiwitrijke gewassen naar deze diervriendelijke en klimaatvriendelijke alternatieven stimuleren,

en gaat over tot de orde van de dag,

Wassenberg


Status

Aangehouden

Voor

Tegen