Motie Wassenberg/Thieme: maak een einde aan het massale afschot van ganzen rond Schiphol


7 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er opnieuw gekozen is voor het massaal afschieten van ganzen rond Schiphol;

constaterende dat het afschieten van ganzen niet bijdraagt aan vliegveiligheid, maar zelfs contraproductief is, omdat afschot onvoorspelbaar vluchtgedrag bij ganzen veroorzaakt, waardoor de dieren vaker door vliegroutes heen kunnen vliegen,

verzoekt de regering een einde te maken aan het massale afschot van ganzen rond Schiphol,

en gaat over tot de orde van de dag,

Wassenberg

Thieme


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks, PartijvoordeDieren

Tegen

VVD, PvdA, CDA, PVV, D66, CU, SGP, GrBvK, 50PLUS, Houwers, VanVliet, SP, GrK├ľ

Wij zijn tegen:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer