Motie Wassenberg over het vrijmaken van geld om politie weer te laten handhaven in het buiten­gebied


10 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er sprake is van toenemende criminaliteit in het buitengebied, waaronder stroperij, drugsdumpingen, vernieling van schuilplaatsen van dieren en illegale bomenkap,

constaterende dat de politie in het buitengebied grotendeels is wegbezuinigd,

verzoekt de regering om geld vrij te maken om politie weer te laten controleren en handhaven in het buitengebied,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg


Status

Verworpen

Voor

PVV, FVD, PvdA, PvdD, SGP, DENK, SP, vKA

Tegen

CDA, D66, CU, VVD, 50PLUS, GL, Van Haga